магистърска теза, магистърска теза нбу, дипломна за нбу, разработване на магистърска теза, магистърска теза изисквания, магистърска теза по поръчка, написване на магистърска теза, .

Методика за разработване, защита и оценка на Магистърска теза за НБУ.

Информация за цени и поръчка на Дипломни работи за НБУ, Магистърски тези за НБУ, Бакалавърски тези за НБУ .

.

 Заявка за поръчка  Телефони  Начало  За контакт  Важно  Есета  Казуси  Реферати  Курсови Работи  Дипломни Работи

Магистърска теза за НБУ !

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ ЗА НБУ !

Дипломният проект (анутация) е подготвителния етап при разработването на Вашата магистърска теза за НБУ.

От Вас се очаква, да представите за одобрение пред катедрен съвет в НБУ, първоначално избрана тема и примерно съдържание. ( виж още )

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Елементите на които трябва да се обърне внимание след одобрението на темата и назначаването на научен ръководител са:

Встъпителна част

  • Покажете актуалността на проблемите, които искате да разрешите
  • Мотивирайте избора на темата
  • Дефинирайте целите, които искате да постигнете с разработката
  • Задачите, които ще изпълните
  • Опишете обекта и предмета на изследването

Теоретична част

  • Направете обзор на информационните източници
  • Какво вече е постигнато/известно по въпросите, с които се занимавате
  • От Вас се очаква да се запознаете и да представите адекватно основните заглавия и източници по темата
  • Изявете основните теоретични положения (твърдения, принципи), върху които градите работата.

Вие представяте и в ( някой случай ) защитавате своите дипломни проекти пред Вашия научен ръководител. Ако има защитата на проекта това се отразява в студентската Ви книжка и се вписва като оценка.

Първоначалните консултации на проекта/анутация са важно и необходимо условие за да продължите работата си по магистърската теза за НБУ.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОРЪЧКА !

Можете да получите информация за поръчка на магистърска теза за НБУ или консултация за разработване на тема за НБУ на следните телефони:

      гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 ч. - всеки работен ден)
      гр. Варна - 0885/ 31 24 60 (след 10:00 до 17:00 ч. - всеки работен ден)

За връзка по интернет използвайте формата на: Заявката за поръчка

НЕ ПРОДАВАМЕ ГОТОВИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА Нов Български Университет !!!

Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Заявка за поръчка За контакт За нас Важно За нас